ประเทศที่เจริญที่สุดในโลก

5 ประเทศที่เจริญที่สุดในโลก น่าเที่ยว คุณภาพชีวิตดี

5 ประเทศที่เจริญที่สุดในโลก น่าเที่ยว คุณภาพชีวิตดี 5 ประเทศที่เจริญที่สุดในโลก จะกลับมาทวงตำแหน่งอีกครั้ง! เมื่อพูดถึงการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก เป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงประเทศที่ติดอันดับ Best Counters ซึ่งสนับสนุนโดย US News & World Report “สวิตเซอร์แลนด์” จากการสำรวจ 85 ประเทศทั่วโลก. เกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวของประเทศ สภาพแวดล้อมของผู้ประกอบการ เอกลักษณ์ สิทธิทางสังคม อิทธิพลทางวัฒนธรรม คุณภาพชีวิต การเปิดกว้าง ธุรกิจ ตำแหน่งของประเทศในเวทีโลก และการท่องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรม เขาสรุปว่า สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ดีที่สุดด้วยคะแนนเต็ม 100 5 ประเทศที่เจริญที่สุดในโลก ดีที่สุดในโลก สวิตเซอร์แลนด์ 100 คะแนน เยอรมนี 98 คะแนน แคนาดา 97.8 คะแนน สหรัฐอเมริกา 97.1 คะแนน สวีเดน […]